Prawo do odstąpienia od umowy

Otrzymany towar możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ponadto w tym czasie udzielamy Ci przedłużonego prawa do zwrotu o 16 dni. Na zwrot towaru masz 30 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Poniższe zasady anulowania dotyczą zamówień na towary, które można wysłać jako paczkę z firmą transportową.

Prawo odstąpienia odnośnie towarów wysyłanych firmą transportową

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania powodów. Czas odstąpienia wynosi 14 dni od dnia w którym Ty lub podana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest dostawcą, otrzymała zamówiony towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami przy pomocy jednoznacznego oświadczenia (np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) o decyzji odstąpienia od tej umowy.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: polska@piccantino.com
Faks: (+43) 720 710740 9000

Do tego celu można skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie powiadomienia o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia.

Następstwo odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszelkie dokonane na naszą korzyść płatności, razem z kosztami dostawy, natychmiast, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrot. Do zwrotu pieniędzy, stosujemy ten sam sposób płatności, który został użyty podczas dokonywania pierwotnej transakcji, chyba że zostaną dokonane inne uzgodnienia. Nie zostaniesz obciążony kosztami zwrotu pieniędzy. Możemy odmówić refundacji do czasu otrzymania towaru.

Jeżeli utrata na wartości towaru spowodowana była użytkowaniem towaru, które nie było wymagane do sprawdzenia jego jakości, klient odpowiada za utratę wartości.

Klient jest zobowiązany natychmiast, najpóźniej 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysłać zwrotną przesyłkę na adres:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

lub osobiście dostarczyć nam towar. Termin jest zachowany, jeśli towar zostaje wysłany przed upływem terminu 14 dni.

Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do produkcji, których konieczne były indywidualne dopasowania lub wykonania według życzenia klienta, nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów znajdziesz tutaj.

Prawo do odstąpienia od umowy nie stosuje się do:

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa na

 • usługi, jeżeli przedsiębiorca - na wyraźne żądanie konsumenta zgodnie z § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) i potwierdzenie przez konsumenta jego wiedzy o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy - gdy rozpoczęto świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG i usługa została wykonana w całości,
 • towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • towary wyprodukowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony,
 • towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względów higienicznych lub zdrowotnych, pod warunkiem, że plomba została po dostarczeniu usunięta,
 • towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu zmieszane z innymi towarami,
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu,
 • nagrania dźwiękowe lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, pod warunkiem, że pieczęć została po dostarczeniu usunięta,
 • książki, gazety, czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • towary, które zostały celowo lub nieumyślnie uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania. W przypadku uszkodzeń transportowych prosimy o natychmiastowy kontakt.
 • urządzenia techniczne objęte są gwarancją producenta. Zwrot jest czasami przetwarzany bezpośrednio u producenta.
 • produkty, które zostaną zwrócone z powodu reakcji alergicznej lub nietolerancji, zostaną przyjęte tylko wtedy, gdy alergen nie był wskazany w opisie produktu.
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych, jeżeli przedsiębiorca - za wyraźną zgodą konsumenta, połączoną z jego wiedzą o utracie prawa odstąpienia od umowy w razie wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy, a po dostarczeniu kopii lub potwierdzenia zgodnie z § 5 ust.2 lub § 7 ust.3 FAGG - rozpoczął dostawę przed upływem terminu odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym).
 • Ponadto konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie pilnej naprawy lub konserwacji, w przypadku której przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu wykonania tych prac. Jeżeli przedsiębiorca podczas takiej wizyty świadczy dodatkowe usługi, których konsument wyraźnie nie żądał, lub dostarcza rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne jako części zamienne do konserwacji lub naprawy, konsument ma prawo odstąpienia od tych dodatkowych usług lub rzeczy.
 • rośliny. Jeśli otrzymałeś uszkodzone rośliny, prosimy o zrobienie zdjęć natychmiast po ich otrzymaniu i przesłanie zdjęć do nas. W takim przypadku istnieje możliwość zwrotu towaru.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz umowy o odstąpieniu od umowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów zwrotu, zapoznaj się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) i polityką prawem do odstąpienia od umowy.

Koniec zasad dotyczących anulowania umowy.