Przesolone informacje

Przesolone informacje

Sól  miała zawsze szczególne miejsce  w ludzkiej kulturze. W starożytności istniały nawet trasy soli, przez które była ona transportowana od miejsc wydobycia  do ubogich w sól terenów i tam drogo sprzedawana . Praktycznie w każdej cywilizacji  starożytności  znajdują się ślady wydobywania soli . Dowodów na to mamy dosyć. Już Babilończycy i Sumerowie  używali soli jako środka konserwacji . W tamtych czasach nie było wiele innych możliwości , aby utrzymać pokarmy trawałymi. Dlatego miała sól tak ważną rolę jako  towar i naturalnie była odpowiednio droga.

Dzięki handlowi solą stało się wiele miast bardzo zamożnymi . Określenie " białe złoto"  odnosi się do tego stanu. Określenie "wynagrodzenie"  jest dalszym przykładem . Rzymianie używali częściowo sól , aby zapłacić ich Legionistów. Wynagrodzenie oznaczało otrzymanie zapłaty w formie soli.

Jej ogromną wartość utrzymała sól w  Europie aż do   XIX wieku. Jej wartość  nie była wynikiem bardzo skomplikowanej produkcji w tamtych czasach , ale wynikiem transportu i handlu. Nawet dochodziło  do zamieszek, jak jej cena była za wysoka. Jak w roku 1648 wprowadzono w  Imperium Rosyjskim podatek na sól , doszło do masywnych zamieszek, które przeszły do historii pod nazwą " solnego buntu w Moskwie" i wykazały jak ważnym jest ten rzadki towar.

Soli jest niezbędna do życia.  Ona zapewnia wiązanie płynów w organiźmie i przyczynia się zasadniczo do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Z tego powodu używano sól przed tysiącami lat do celów leczniczych . Już Hipokrates opisywał  lecznicze działanie wody morskiej . Aż do średniowiecza uważano sól  jako podstawę wielu środków cudotwórczych. Przysłowie " natrzeć solą otwarte rany " pochodzi z tamtych czasów. Faktycznie wcierano wtedy sól w otwarte rany , aby zapobiegać zapaleniu , co naturalnie było bardzo bolesne.

W zależności od rodzaju produkcji soli rozróżniamy  jej różne gatunki. Sól morska pochodzi z tzw.  bagien soli . To są płaskie baseny , do których jest wprowadzana woda morska. Na słońcu wyparowuje woda  i pozostaje " białe złoto" . Sól morska pokrywa okoo 20% zapotrzebowania na sól . Reszta pochodzi z soli kamiennej . Ona jest wydobywania w solniach  . Sól kamienna zawiera  niewielkie ilości minerału - halitu ( chlorek sodu).

Ponieważ nie istnieje czysta sól, mogą występować jej przebarwienia, zależne od innych składników. Czerwona sól jadalna  - jest np. "zanieczyszczona"  tlenkiem żelaza. Im  delikatniejsza jest sól , tym intensywniejszy jest jej smak  i tym łatwiej jest ona rozpszczalna  w płynach.

W zakresie soli  jako przyprawy  istnieje szeroka gama odmian i wariantów, gdzie fantazja nie ma granic. W  solach przyprawnych  korzystają wzajemnie wszystkie składniki . Przyprawy  i zioła dają soli  dodatkowy smak i z drugiej strony ma ona stabilizujące działanie na przyprawy.